Oslo


For å se nøyaktig lokasjon til brukerstedet, kopierer du adressen (marker og trykk «ctrl+C). Deretter klikker du på «Vis større kart» øverst til venstre og lim inn (ctrl+V) adressen i søkefeltet oppe til venstre i det nye bildet.

Brukersted:

Torshov/Sagene Seniorsenter
Vinderen Bo- og Servicesenter

Adresse:

Treschowsgate 2a, 0477 Oslo
Forskningsveien 5, 0373 Oslo