Ledende prinsipper

Generøsitet

Sykling uten alder bygger på generøsitet og vennlighet. Pilotene sprer det gode budskap og inviterer nye piloter gjennom gledesspredende historier. Ikke fordi det er en forpliktelse, men fordi de har lyst. Pilotene forteller alle de skjønne historier fra sykkelturene videre til pleiepersonalet og skaper dermed også relasjoner med personalet, som gjennom fortelling får del i turene og bedre kan gjøre turene til en del av de eldres hverdag.
De ansatte på institusjonene skaper et godt miljø og kultur for pilotene, slik at det er enkelt å være engasjert på den enkelte institusjon og invitere naboer med på tur. De ansatte er med på å spre de gode historier til deres kolleger og de andre eldre, så enda flere får mulighet til å få vind i håret – og flere får mulighet til å dele deres fortellinger. Kommunene hjelper hverandre på tvers f.eks. i oppstarten med erfaringsdeling, med utlån av sykler, gode historier, sparring, idéer og gjensidige råd til praksis. Nettverk er noe alle investerer i.
Vårt mål er å spre glede alle steder vi kommer forbi for passasjerer, piloter og personale.

Langsomhet

Vi sykler langsomt i respekt for andre og miljøet. Langsom sykling er et grunnprinsipp, som sikrer at piloter og passasjerer fornemmer verden omkring dem, er til stede i nuet, og får mulighet til å være i kontakt med dem de møter og det de ser. Forbipasserende får likeledes mulighet til å være nysgjerrige og lære deres eldre naboer samt Sykling uten alder å kjenne.

Historiefortelling

I takt med at vi blir eldre, mister vi vitner til våre liv og fortellinger. Å flytte inn på institusjon, kan minske adgangen til sosiale fellesskap og muligheten til å bygge nye relasjoner. Eldre mennesker har så mange livshistorier, fortellinger og visdom som vil bli glemt hvis vi ikke rekker ut og lytter til dem. Å ha vitner til sine historier, og stadig å skape nye historier gjennom felles oplevelser, er avgjørende for trivsel, livsglede, livskvalitet og opplevelsen av ensomhet. Derfor forteller vi selv historier og lytter på alle de historier passasjerene har lyst til å fortelle. Vi blir hverandres vtner og deler de gode historier via munn til munn eller på de sosiale medier. Historiefortelling har likeledes en avgjørende betydning for å bygge og å spre gleden i bevegelsen, selv om det bare er en enkelt linje, et tweet eller et bilde. Det deles ikke stigmatiserende eller personfølsomme opplysninger.

Relasjoner

Sykling uten alder handler om å skape nye, givende og meningsfulle relasjoner: mellom generasjoner, blant eldre, mellom piloter og passasjerer og personale og familiemedlemmer. Relasjonene bygger tillit, glede og livskvalitet, og på den måten skaper vi sammen meget bedre naboskap og samfunn for alle.

Uten alder

Livet slutter ikke, selv om dåpsattesten er datert tilbake til 1930-årne eller før. Livet folder sig ut i alle aldre, ung som gammel, og kan være både spennende, morsomt, trist, vakkert og meningsfullt. Uansett ens alder, har vi bruk for å kunne være noe for noen – å føle at vi har verdi for hverandre, å føle at det er bruk for oss. I Sykling uten alder gir alle en hånd med, og er betydningsfulle gjennom de relasjoner og vennskap som bygges på sykkelturene. De eldre får gjennom Sykling uten alder, igjen mulighet til å sette deres ressurser i spill.
Sykling uten alder handler om å la mennesker bli eldre i en positiv ramme og stadig ha mulighet til å være en del av, og delta i samfunnet og å drømme sammem om alle de muligheter og opplevelser som ligger forut.

 

gammel-og-ung-paa-syketur-396x600

ole-kassow-600x439

2x-triobike-600x426

solveig-i-farta-401x600