Forsikring

Kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring

Som medlem i Sykling uten alder – Norge, er man forsikret gjennom vår avtale med If Skadeforsikring. Avtalen gjelder ansvar og ulykke. Vi gjør oppmerksom på at ulykkesforsikringen gjelder personer under 70 år. Noen har reagert på denne aldersbegrensningen, men dette er en felles “politikk” for forsikringsselskaper som opererer i Norge. Noen har sågar en aldersbegrensning på 67 år (bl.a. Sparebank1 Forsikring hvor vi hadde vår tidligere avtale).

Ulykkesdekning gjelder for piloter og passasjerer som deltar på sykkelturer organisert av Sykling uten alder – Norge sine medlemmer.

Hele forsikringsavtalen foreligger i pdf-format.Trykk på linken under for å laste ned.

Avtale_SP3707687.4.1