Forsikring

Kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring

Som medlem i Sykling uten alder – Norge, er man forsikret gjennom vår avtale med If Skadeforsikring. Avtalen gjelder ansvar og ulykke. Vi gjør oppmerksom på at ulykkesforsikringen gjelder personer under 70 år. Noen har reagert på denne aldersbegrensningen, men dette er en felles «politikk» fra alle forsikringsselskaper som opererer i Norge. Noen har sågar en aldersbegrensning på 67 år (bl.a. Sparebank1 Forsikring hvor vi hadde vår tidligere avtale).

Ulykkesdekning gjelder for syklister (piloter) som deltar i frivillig arbeid organisert av Sykling uten alder – Norge. Den gjelder når piloten/passasjeren er ute med sykkelen.

Hele forsikringsavtalen foreligger i pdf-format i Dropbox (Dokumenter/Forsikring/If Skadeforsikring). Dersom du er medlem og ønsker tilgang til vår felles Dropbox-konto (du må ha et aktivt Dropbox-abonnement), så send din epost-adresse til syklingutenalder@gmail.com . Den kan sendes medlemmer på forespørsel.