Om Oss

Foreningen “Sykling uten alder – Norge” ble stiftet 27. september 2015.
Stiftelsesmøtet ble avholdt hjemme hos den daværende Danske Ambassadør til Norge, Torben Brylle.

 

På årsmøtet i 2022 ble det vedtatt at “Norge” fjernes fra organisasjonsnavnet.

Det var et ønske fra flere brukersteder om å få til et samarbeid om felles oppgaver, og å skape et nettverk for alle i Norge som følger det opprinnelige danske konseptet “Cyckling uden alder”. Mange hadde startet opp, men man satt på “hver sin tue” og måtte gjøre alle ting på egenhånd fra bunnen av. Når mange har gjort jobben fra før, er det sløsing med tid å ressurser å ikke dele dette med hverandre.

Sykling uten alder er en åpen organisasjon. Det betyr at det ikke er snakk om noe “JEG”. Her er det VI som driver organisasjonen – SAMMEN. Sammen skal vi definere hvilke oppgaver som skal prioriteres., Sammen skal vi ta viktige avgjørelser. Og sammen skal vi hjelpe hverandre, inspirere hverandre og dele erfaringer og gode historier. Sammen kan vi få til mer – og sørge for at enda flere kan oppleve gleden ved å komme ut og kjenne vind i håret.

Formål

Sykling uten alders formål er: Å realisere drømmen om sammen å skape en verden, hvor en enkel adgang til aktivt medborgerskap, skaper livsglede hos våre eldre medborgere og andre med nedsatt mobilitet og gir dem mulighet til å forbli en aktiv del av fellesskapet og nærmiljøet.

Foreningens formål søkes gjennomført gjennom:

  • å gi våre eldre medborgere rett til vind i håret,
  • rett til å oppleve byen og naturen på nært hold fra sykkelen og,
  • ved å gi dem lyst og mulighet til å fortelle deres livshistorier i deres omgivelser, hvor de har levd deres liv.

Dermed bygger vi bro mellom generasjoner, og vi forsterker tilliten, respekten og det sosiale lim i vårt samfunn.

Generøsitet

Et av de ledende prinsipper i Sykling uten alder (SUA), er generøsitet. Det betyr også at vi som jobber med konseptet, deler med hverandre. Det er som regel noen som har funnet opp kruttet før oss. Oppstår det spørsmål, finnes det ofte noen man kan rådføre seg med. Noen har kommet langt og kan hjelpe de som er i oppstartsfasen. Det er også produsert en del materiell som vi fritt deler. Ta kontakt for å finne ut om vi har noe du kan bruke. Eller kanskje du trenger hjelp til å lage noe spesielt for deg/dere? Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Vi i styret vil også, så langt det lar seg gjøre, stå til tjeneste, både for nye initiativer og for de som har kommet et stykke på vei. Pr. idag er det to personer som jobber aktivt for foreningen.  Styreleder Johs Ryskar har lang erfaring fra næringslivet, og har lang fartstid som pilot i Grenland. Tormod Hansen fungerer som daglig i SUA. Han har erfaring, både som pilot/kaptein hos SUA-Grenland og fra organiseringen av arbeidet rundt oppstart og drift. Hansen er i tillegg “Sertifisert Sykling uten alder Instruktør” fra “Cykling Without Age Academy” i København.

Frivillighet

Alt arbeid i SUA er basert på frivillighet. Det vil si at man ikke skal ha lønn/betaling for arbeid vi utfører. Men man skal heller ikke ha utgifter. Derfor yter vi gratis hjelp mot at brukerstedet dekker reisekostnadene. I noen tilfeller kan det lønne seg å legge opp til flere besøk på en tur – så fordeles reisekostnadene på flere.

Alle piloter er også frivillige. Det er en del av SUA sin policy; Vi tar ikke betalt for å ta med eldre og andre med nedsatt mobilitet, ut på sykkeltur.

Styret

Styret/administrasjon, som ble valgt på årsmøtet 22. november 2022, ser slik ut:

Styreleder:

Johs Ryskar
Sykling uten alder – Grenland
E-post: johs@syklingutenalder.com
Mobil: 913 27 735

 

 

Styremedlem:

Tore Gregersen
Ekstern ressurs
E-post: tore.gregersen@econsult.no
Mobil: 901 92 050

 

 

Styremedlem:

Silje Haugen
Eldreliv – Moss Frivilligsentral
Epost: post@eldreliv.no
Mobil: 405 56 770

 

 

Styremedlem:

Linda Fahle-Johansen
Livsglede for eldre
Epost: linda@livsgledeforeldre.no
Mobil: 992 26 469

 

 

Styremedlem:

Per E. Koch
Vestre Aker Frivilligsentral – Oslo
Epost: per.erik.koch@gmail.com
Mobil: 930 18 601

 

 

Styremedlem:

Vidar Top
Sykling uten alder – Grenland
Epost: vidartop@gmail.com
Mobil: 982 98 854

 

 

 

Styremedlem:

Bjarne H. Mathisen
Holmestrand Frivilligsentral
Epost: bjarne.mathisen@holmestrand.kommune.no
Mobil: 476 56 901

 

 


Daglig leder:

Tormod Hansen
Menstad Frivilligsentral – Skien
Epost: tormod@syklingutenalder.com
Mobil: 917 24 122