Kom-i-gang – pakke

stakeholders
Mange parter skal involveres for å få puslesbrikkene på plass

En god måte for å få en “flying start”, er å invitere en eller to erfarne instruktører fra Sykling uten alder – Norge. Vi vil jobbe sammen med dere og planlegge/gjennomføre en kickoff, hjelpe til å identifisere relevante parter i samfunnet som bør involveres og inspirere dem med workshops, samtaler og sykkelturer.

Hver oppstart er basert på “best practice”, oppnådd gjennom over 200 oppstarter verden over, men skreddersydd til det enkelte initiativ sitt behov. Vårt mål er å hjelpe dere til en best mulig start for deres initiativ, utnytte alle gode erfaringer som allerede er gjort og å legge til rette for at deres egne idéer og ønsker skal få komme til sin rett – noe som igjen kan deles i vårt globale fellesskap.

Hva er en kom-i-gang – pakke?

En kom-i-gang-pakke svarer til å downloade all den erfaring vi har gjort i Sykling uten alder fra starten. Det handler om å få rekruttert frivillige. Å skape grobunn for å kunne begeistre og beholde de frivillige over tid. Å skape forankring og eierskap på institusjonene og blandt beboerne, de pårørende, personalet og nærmiljøet. Å skape engasjement i kommunenes ledelse. Med kom-i-gang-pakken blir kommunen en del av Sykling uten alder-nettverket, hvor et av våre hovedprinsipp er raushet, – at vi deler av våre erfaringer og hjelper hverandre.

Kom-i-gang-pakken leveres av Sykling uten alder – Norge. Som medlem, betaler man kun reiseutgifter etter statens satser. (Som frivillige, skal vi ikke ha lønn, men heller ikke utgifter) ?

Innhold

 1. Konseptoverlevering til byen/stedet
 2. Forankring hos medarbeiderne
 3. Rekruttering av frivillige
 4. Bookingsystemet GO
 5. Kommunikasjonspakke
 6. Lansering-første fellestur
 7. Oppfølging
 1. Konseptoverlevering til byen/stedet
  Sykling uten alder-konseptet ble skapt sammen med-og delvis finansiert av København kommune – og senere med innspill fra mange brukersteder verden over. Det er på denne bakgrunn utarbeidet et konsept med brand, logo, kommunikasjonsplattform og en rekke «best practices» som kan gjentas i andre byer og kommuner parallellt med at konseptet berikes og videreutvikles til gavn for fellesskapet. Det avholdes kickoff-workshop med kommunens team, med henblikk på å gi en innføring i formål og konsept, samt å definere rammer for, og hvordan Sykling uten alder kan igangsettes i kommunen. I tillegg kartlegges aktører og interessenter, og suksesskriterier defineres for prosjektet. Vi gjennomgår og iverksetter praktiske ting omkring syklene, som service og forsikring.
 2. Forankring hos medarbeidere, eldre og pårørende på sykehjem
  Mental forankring og igangsettelse av momentum. Vi holder inspirasjonsopplegg for personale, eldre og pårørende. Formålet er å skape begeistring og kunnskap om Sykling uten alder.
 3. Frivillige
  En suksess med Sykling uten alder henger sterkt sammen med mobilisering, aktivering og fastholdelse av frivillige. Derfor er det avgjørende at det legges en god handlingsplan for rekruttering, mobilisering og kontinuitet av frivillige. Det skapes et godt nettverk blandt de første og mest dedikerte frivillige, i tillegg tas det kontakt med med øvrige frivillige og frivillige organisasjoner og det undersøkes muligheter for strategiske samarbeidspartnere som f.eks Besøkstjenesten i Røde Kors. Så avholdes trenings-og informasjonstreff for frivillige.
 4. Bookingsystemet GO
  Alle kommuner/brukersteder som er medlem i Sykling uten alder – Norge, får tilgang til det nettbaserte bookingsystemet GO. Dette er et svært nyttig verltøy, både for å rekruttere nye piloter og for å organisere turer. Syatemet er meget enkelt, men vi gir dere gjerne opplæring i den grad dette er nødvendig.
 5. Kommunikasjonspakke
  Det er utviklet og utarbeidet en rekke forskjellige materialer, som kan brukes og skreddersys til den enkelte kommune. Det dreier seg blandt annet om kommunikasjonsstrategi, visuell identitet, Facebookside, hjemmeside.
 6. Lansering-første fellestur
  Vi veileder og gir råd omkring planlegging av den første turen.
 7. Oppfølging
  Evaluering og oppfølging, hvor vi sammen gjennomgår forløpet og legger linjene for den kommende sesong.

Ta kontakt idag om du/dere ønsker å vite mer. Vi stiller mer enn gjerne opp for at flere skal få kjenne vind i håret! ?