Bli medlem

Medlemskap i Sykling uten alder

Klikk her for å komme til registreringsskjema (åpnes i nytt vindu)

Har du allerede etablert et brukersted du ønsker å gi en sterk forankring i det originale konseptet fra Danmark sammen med ildsjeler fra mer enn 50 land verden over? Fyll ut kontaktskjemaet for å melde deg inn i foreningen.

“Sykling uten alder” (SUA) er en paraplyorganisasjon med sterk forankring i det opprinnelige danske konseptet. Vi har som mål å spre budskapet, bistå nye brukersteder, og å være et nettverk for alle som jobber med dette fantastiske konseptet i Norge. Vi er mange som har holdt på en stund, og vi skal være der for hverandre – til felles inspirasjon og hjelp.

SUA jobber for å legge forholdene best mulig til rette for å sykle under norske forhold. I motsetning til Danmark, har vi store utfordringer med bakker. Det er derfor viktig at syklene klarer “vanlige” bakker uten alt for store anstrengelser eller at man som pilot må være trent til Tour de France. Vi har bl.a. søkt og fått dispensasjon fra Vegdirektoratet til å benytte motorer med 500 watt (i motsetning til EU-reglene som sier maksimalt 250 watt). Men dette er ikke nok. Vi jobber tett med både importører og produsenter ang. uttesting av forskjellige motor-typer og andre deler av sykkelen som kan påvirke sykling i bakker. I tillegg videreformidler vi våre erfaringer med syklene til produsentene, og påvirker dem til å tilpasse syklene slik at de fungerer best mulig.

Appen “Spond” er et godt verktøy, som både er enkelt å bruke og også helt gratis. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller gå til deres nettside: https://spond.no/

Vi har også fremforhandlet en avtale med If Forsikring om en kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring for alle medlemmer.
(Ulykkesforsikringen gjelder piloter og passasjerer opp til fylte 70 år)

Et medlemskap i Sykling uten alder (SUA) innebærer:

 • Kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring (les mer…)
 • Forankring i det opprinnelige konseptet «Cycling without age»
 • Tilgang til materiell som blir produsert – til felles nytte
 • Gratis veiledning ved oppstart og drift (betaler kun reisekostnader)
 • Et nasjonalt nettverk med mange brukersteder rundt om i Norge
 • Et internasjonalt nettverk – mer enn 50 land verden over
 • Deling av gode historier – for inspirasjon og utveksling av erfaringer
 • Som medlem, støtter man det viktige arbeidet organisasjonen driver!
 • Kanskje noen har «funnet opp kruttet» før deg – ta kontakt om du har spørsmål.

SUA har samarbeidsavtaler med:

 • Livsglede for eldre
 • Norges Frivilligsentraler
 • Syklistenes Landsforening

I tillegg samarbeider vi tett med flere organisasjoner, som Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Sanitetsforeninger og andre som har de samme interesseområder som oss. Sommeren 2020 inngikk vi et samarbeid med organisasjonen “Norges Frivilligsentraler” som representerer alle frivilligsentraler i Norge. Sammen arrangerte vi bl.a. “Den store sykkelturen 2022” som var et av flere signalarrangement i forbindelse med “Frivillighetens år 2022”. Vi ønsker/søker samarbeid med andre organisasjoner som har samme mål som oss; å økt folkehelse og livsglede for våre medborgere!

Medlemskap i Sykling uten alder koster fra og med 2022:

Grunnkontingent                kr.   1.000,- (man kan være medlem uten at man har sykkel)
Kontingent pr. sykkel:        kr. 500,- (jo flere sykler, jo mer arbeid/større ansvar)
Personlig medlem              kr.   250,-

Dersom en kommune ønsker å tegne et kollektivt medlemskap for alle brukersteder i kommunen (uansett antall sykler), beregnes kontingenten ut fra antall innbyggere i kommunen etter følgende satser:

Over 50.000       innbyggere:        kr.  8.000 pr. år.
20.000 – 49.999 innbyggere:        kr.   6.000 pr. år.
5.000 – 19.999 innbyggere:          kr.   4.000 pr. år.
Under 5.000 innbyggere:             kr.   2.000 pr. år

Som medlem i SUA, er man med på å forsterke dette nettverket og å spre «det glade budskap». Målet er at flest mulig skal få komme ut på tur. Ensomhet, isolasjon og sosial tilbaketrekning er et stort problem i dag – både blant hjemmeboende med nedsatt mobilitet og mennesker på institusjon.

Vi skal hjelpe disse til en besdre livskvalitet!

Ta kontakt i dag. Vi har personer med god erfaring, og som har gjennomgått opplæring i Danmark (som instruktør) som kan hjelpe deg/dere i gang. Vi minner om at alt arbeid i organisasjonen skjer på frivillig basis!

Jeg/vi vil bli medlem i
Sykling uten alder – Norge

Klikk her for å komme til registreringsskjema (åpnes i nytt vindu)

 

 

 

18803161126_1661962cc4_o

 

 

-

 

18206828214_8ab35bf83d_o

18206830454_f74ff5b7ef_o

 

 

Cycling Without Age Singapore 2015 - Mr Ole Kassow, Founder of Cycling Without Age, is giving a talk here in Singapore and Flag off the iconic Bicycle for the elders at Salvation Army (Beo Crescent) on 03 July 2015 (Photo by Charles Tng)
Cycling Without Age Singapore 2015 – Mr Ole Kassow, Founder of Cycling Without Age, is giving a talk here in Singapore and Flag off the iconic Bicycle for the elders at Salvation Army (Beo Crescent) on 03 July 2015 (Photo by Charles Tng)

 

23342814576_0635f1a76e_o