Bli medlem

Medlemskap i Sykling uten alder – Norge

Har du allerede etablert et initiativ du ønsker å gi en sterk forankring i det originale konseptet fra Danmark sammen med ildsjeler fra mer enn 20 land verden over? Fyll ut nedenstående kontaktskjema for å melde deg inn i foreningen.

Sykling uten alder – Norge, er en paraplyorganisasjon med sterk forankring i det opprinnelige danske konseptet. Vi har som mål å spre budskapet, bistå nye initiativ, og å være et nettverk for alle som jobber med dette fantastiske konseptet i Norge. Vi er mange som har holdt på en stund, og vi skal være der for hverandre – til felles inspirasjon og hjelp.

I Danmark har man utviklet et nettbasert bookingsystem som heter «GO». Dette er et godt verktøy for organisering av turer samt gjør det enkelt for nye «piloter» (de som sykler) å finne et initiativ i sitt nærområde og registrere seg der.

Vi har også fremforhandlet en avtale med Sparebank1 Forsikring om kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring for alle medlemmer.
(Ulykkesforsikringen gjelder pilotene – ingen forsikringsselskaper i Norge tilbyr ulykkesforsikring etter oppnått pensjonsalder – 67 eller 70 år)

Et medlemskap i Sykling uten alder – Norge (SUA) innebærer:

 • Kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring
 • Tilgang til det nettbaserte bookingsystemet «GO»
 • Forankring i det opprinnelige danske konseptet «Cykling uden alder»
 • Tilgang til materiell som blir produsert – til felles nytte
 • Gratis veiledning ved oppstart og drift (betaler kun reisekostnader)
 • Et nasjonalt nettverk med mange initiativer rundt om i Norge
 • Et internasjonalt nettverk – mer enn 25 land verden over
 • Deling av gode historier – for inspirasjon og utveksling av erfaringer
 • Deling av erfaringer – hjelpe hverandre
 • Kanskje noen har «funnet opp kruttet» før deg
 • Medlemmer som kjøper «trioBike Taxi»-sykkelen, får gratis regntrekk til en verdi av ca. kr. 3.500.

Sykling uten alder – Norge, har samarbeidsavtaler med:

 • Syklistenes Landsforening
 • Livsglede for eldre

I tillegg samarbeider vi med tett flere organisasjoner, som «Kirkens Bymisjon» og «Samspill, mer helse og livsglede». Vi ønsker/søker samarbeid med andre organisasjoner som har samme mål som oss; å øke livsgleden til våre medborgere!

Medlemskap i Sykling uten alder – Norge koster:

Grunnkontingent                kr.   500,- (man kan være medlem uten at man har sykkel)
Kontingent pr. sykkel:        kr. 1.000,- (jo flere sykler, jo mer arbeid/større ansvar)
Personlig medlem              kr.    100,-

Dersom en kommune ønsker å tegne et kollektivt medlemskap for alle brukersteder i kommunen (uansett antall sykler), beregnes kontingenten ut fra antall innbyggere i kommunen etter følgende satser:

Over 500.000 innbyggere:            kr. 25.000 pr. år.
100.000 – 499.999 innbyggere:    kr. 20.000 pr. år.
50.000 – 99.999 innbyggere:        kr. 10.000 pr. år.
20.000 – 49.999 innbyggere:        kr.   7.000 pr. år.
5.000 – 19.999 innbyggere:          kr.   4.000 pr. år.
Under 5.000 innbyggere:             kr.   2.000 pr. år

Som medlem i SUA, er man med på å forsterke dette nettverket og å spre «det glade budskap». Målet er at flest mulig skal få komme ut på tur. Ensomhet, isolasjon og sosial tilbaketrekning er et stort problem i dag – både blant hjemmeboende med nedsatt mobilitet og mennesker på institusjon.

Vi skal hjelpe disse til en besdre livskvalitet!

Ta kontakt i dag. Vi har personer med god erfaring, og som har gjennomgått opplæring i Danmark (som instruktør) som kan hjelpe deg/dere i gang.

Jeg/vi vil bli medlem i
Sykling uten alder – Norge

Klikk her for å komme til registreringsskjema (åpnes i nytt vindu)

 

 

 

18803161126_1661962cc4_o

 

 

-

 

18206828214_8ab35bf83d_o

18206830454_f74ff5b7ef_o

 

 

Cycling Without Age Singapore 2015 - Mr Ole Kassow, Founder of Cycling Without Age, is giving a talk here in Singapore and Flag off the iconic Bicycle for the elders at Salvation Army (Beo Crescent) on 03 July 2015 (Photo by Charles Tng)
Cycling Without Age Singapore 2015 – Mr Ole Kassow, Founder of Cycling Without Age, is giving a talk here in Singapore and Flag off the iconic Bicycle for the elders at Salvation Army (Beo Crescent) on 03 July 2015 (Photo by Charles Tng)

 

23342814576_0635f1a76e_o